Uittamonsalmi. Kuvaaja: Minna Urpilainen

Hankkeet

Hönkä ry:n tarkoituksena on laittaa vireille ja toteuttaa hankkeita, jotka tukevat Ristiinan alueen kehittämistä ja elinvoimaisuutta. Hankkeiden toteuttamisessa huomioidaan paikallisten sekä vapaa-ajan asukkaiden ja matkailijoiden viihtyminen, paikallinen elinvoimaisuus ja sosiaalisen pääoman rikastaminen.

Ensimmäisenä ja tärkeänä hankkeena lähdetään toteuttamaan sauna-hanketta. Saunaa suunnitellaan Brahentien varrella olevalle kaupungin omistamalle virkistysalueeksi kaavoitetulle tontille. Paikalliset tuntevat paikan vanhana emäntäkoulun rantana, jossa on aikaisemminkin sijainnut sauna. Sijainti mahdollistaa saapumisen myös veneellä.

Sauna hankkeelle haetaan rahoitusta Veejjakajalta, jolta on saatavissa hanketukea yleishyödyllisiin investointeihin. Rahoitus ei kuitenkaan kata koko sauna-hankkeen toteuttamista, tarvitaan sponsoreita ja paljon talkootyötä.

Saunan on tarkoitus palvella kaikille avoimilla vuoroilla sekä hiljaisimmilla kausilla myös tilauksesta, varaus periaatteella. Saunan ympärille on suunniteltu laavua, joka palvelee saunojia, veneilijöitä, ulkoilijoita, hiihtäjiä jne.

Edelleen tarkoituksena on kehittää myös muuta toimintaa vanhan emäntäkoulun ympäristössä ja kehittää palveluja yhteistyössä kuntalaisten ja yrittäjien kanssa. Paikallisilta on tullut aloite mm. matkaparkin tarpeesta Ristiinaan.